Handlingar som ska skickas in

Överklagandenämnden behöver få in handlingarna i ärendet. Vilka handlingar som behövs varierar något beroende på vilken typ av ärende det gäller.

Antagningsärenden

 1. Ansökningshandlingarna (även de handlingar i antagningsystemet NyA som legat till grund för beslutet)
 2. Eventuella yttranden under beredningen av ansökan från institutioner, kursansvarige eller liknande
 3. Antagningsbeskedet
 4. Överklagandet med eventuella bilagor

Anställningsärenden

 1. Lärosätets beslut om anställningsprofil samt ledigkungörelsen
 2. Ansökningshandlingar för den anställde samt den/de klagande. Eventuella vetenskapliga arbeten behöver inte bifogas. De tas in vid behov.
 3. Eventuella sakkunnigutlåtanden, yttranden från rekryteringsgrupp eller liknande
 4. Eventuella yttranden över de sökande från läraranställningskommitté, fakultetsnämnd eller liknande
 5. Anställningsbeslutet
 6. Överklagandet med eventuella bilagor

Övriga ärenden

 1. Ansökningshandlingarna
 2. Eventuella yttranden under beredningen av ansökan från institutioner, kursansvarige eller liknande
 3. Det överklagade beslutet
 4. Överklagandet med eventuella bilagor

Sidan publicerades den 29 september 2022