Information till högskolorna

Allmänna bestämmelser om hur en myndighet hanterar ett överklagande finns i förvaltningslagen (2017:900).

Av förvaltningslagens bestämmelser framgår bland annat följande:

  • Överklagandet ska ges in till den myndighet som har fattat det beslut som överklagas (43 §).
  • Den beslutande myndigheten ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid (44 §).
  • Om överklagandeskrivelsen inte avvisas för att den kommit in för sent, ska myndigheten överlämna överklagandet och övriga handlingar till den myndighet som ska pröva överklagandet. Om myndigheten ändrar ett beslut som överklagats ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen (45-46 §§).

Förvaltningslagen hittar du i Regeringskansliets rättsdatabaser »

Sidan uppdaterades den 19 december 2022