Välkommen till Överklagandenämnden

Överklagandenämnden för högskolan är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Nämnden prövar även överklaganden av vissa beslut som rör utbildning inom yrkeshögskolan. Nämnden har sitt kansli hos UKÄ som är så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål. Nämnden behandlar drygt 3 000 ärenden på ett år. Det stora flertalet av ärendena rör antagning till högskolan. Nämnden består av åtta ledamöter och ordföranden är eller har varit ordinarie domare.

Välkommen till Överklagande-nämnden

Överklagandenämnden för högskolan är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Nämnden prövar även överklaganden av vissa beslut som rör utbildning inom yrkeshögskolan. Nämnden har sitt kansli hos UKÄ som är så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål. Nämnden behandlar drygt 3 000 ärenden på ett år. Det stora flertalet av ärendena rör antagning till högskolan. Nämnden består av åtta ledamöter och ordföranden är eller har varit ordinarie domare.

Hitta snabbt

Avgöranden

Senaste avgöranden

 • Antagning

  06 nov 2023

  Beslut 2023-11-06 (reg.nr 23-3500-23)

  Ett lärosäte måste alltid göra en individuell prövning av en ansökan om undantag från behörighetsvillkor utifrån om sökanden har förutsättni...

 • Antagning

  20 okt 2023

  Beslut 2023-10-20 (reg.nr 23-3172-23)

  Fråga om ett lärosäte kan ändra ett beslut om antagning till den sökandes nackdel genom att besluta om rättelse.

 • Antagning

  20 okt 2023

  Beslut 2023-10-20 (reg.nr 23-02465-23)

  Fråga om grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå (7 kap. 28 högskoleförordningen) då den utländska examen hade ut...

 • Anstånd och studieuppehåll

  20 okt 2023

  Beslut 2023-10-20 (reg.nr 244-3391-23)

  Det finns inte något krav i högskoleförordningen eller i Universitets- och högskolerådets föreskrifter att den sökande vid ansökningstillfäl...

 • Antagning

  22 sep 2023

  Beslut 2023-09-22 (reg.nr 23-2892-23)

  En sökande som antagits med villkoret att behörighetskraven skulle vara uppfyllda senast vid kursstart, bedömdes som obehörig innan kursstar...

 • Tillgodoräknande

  25 aug 2023

  Beslut 2023-08-25 (reg.nr 241-01920-23)

  Fråga om så kallad överlappning vid tillgodoräknande av valfri kurs inom ett program.