Välkommen till Överklagandenämnden

Överklagandenämnden för högskolan är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Nämnden prövar även överklaganden av vissa beslut som rör utbildning inom yrkeshögskolan. Nämnden har sitt kansli hos UKÄ som är så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål. Nämnden behandlar drygt 3 000 ärenden på ett år. Det stora flertalet av ärendena rör antagning till högskolan. Nämnden består av åtta ledamöter och ordföranden är eller har varit ordinarie domare.

Välkommen till Överklagande-nämnden

Överklagandenämnden för högskolan är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Nämnden prövar även överklaganden av vissa beslut som rör utbildning inom yrkeshögskolan. Nämnden har sitt kansli hos UKÄ som är så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål. Nämnden behandlar drygt 3 000 ärenden på ett år. Det stora flertalet av ärendena rör antagning till högskolan. Nämnden består av åtta ledamöter och ordföranden är eller har varit ordinarie domare.

Hitta snabbt

Avgöranden

Senaste avgöranden

 • Tillgodoräknande

  18 jun 2024

  Beslut 2024-01-19 (reg.nr 241-3646-23)

  Fråga om ett lärosäte prövat en ansökan om tillgodoräknande i sak då lärosätet avslagit ansökan med motiveringen att studentens arbetsgivari...

 • Antagning

  05 jun 2024

  Beslut 2024-06-05 (reg.nr 23-1100-24)

  Fråga om lärosätet hade beslutat om villkoren för uppladdningen av meriter för särskild behörighet till ett program. Tillämpning av 7 kap. 4...

 • Antagning

  17 maj 2024

  Beslut 2024-05-17 (reg.nr 23-722-24)

  Fråga om vad som kan utgöra ett gynnande beslut om antagning. Ett mejl där ett lärosäte godkände en praktikplats tolkades av studenten som e...

 • Antagning

  06 nov 2023

  Beslut 2023-11-06 (reg.nr 23-3500-23)

  Ett lärosäte måste alltid göra en individuell prövning av en ansökan om undantag från behörighetsvillkor utifrån om sökanden har förutsättni...

 • Antagning

  20 okt 2023

  Beslut 2023-10-20 (reg.nr 23-3172-23)

  Fråga om ett lärosäte kan ändra ett beslut om antagning till den sökandes nackdel genom att besluta om rättelse.

 • Antagning

  20 okt 2023

  Beslut 2023-10-20 (reg.nr 23-02465-23)

  Fråga om grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå (7 kap. 28 högskoleförordningen) då den utländska examen hade ut...