Välkommen till Överklagandenämnden

Överklagandenämnden för högskolan är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Nämnden prövar även överklaganden av vissa beslut som rör utbildning inom yrkeshögskolan. Nämnden har sitt kansli hos UKÄ som är så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål. Nämnden behandlar drygt 3 000 ärenden på ett år. Det stora flertalet av ärendena rör antagning till högskolan. Nämnden består av åtta ledamöter och ordföranden är eller har varit ordinarie domare.

Hitta snabbt

Avgöranden

Senaste avgöranden

 • Anstånd och uppehåll

  20 jan 2023

  Beslut 2023-01-20 (reg.nr 244-3234-22)

  Fråga om uppdraget som kurator vid en studentnation i Lund var att anse som ett studentfackligt uppdrag.

 • Anstånd och uppehåll

  20 jan 2023

  Beslut 2023-01-20 (reg.nr 244-3028-22)

  Den som lämnat återbud till en utbildning uppfyller inte förutsättningarna för att kunna beviljas anstånd med studiestarten. Nämnden prövade...

 • Tillgodoräknande

  11 nov 2022

  Beslut 2022-11-11 (reg. nr 241-2678-22)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av ett samförfattat examensarbete med hänvisning till att det saknats underla...

 • Tillgodoräknande

  11 nov 2022

  Beslut 2022-11-11 (reg.nr 241-1669-22)

  Fråga om ett lärosäte inom Vidareutbildning av lärare (VAL) kan pröva en ansökan om tillgodoräknande mot en kurs som ges vid ett annat läros...

 • Antagning

  14 okt 2022

  Beslut 2022-10-14 (reg.nr 23-2358-22)

  Fråga om tillämpningen av behörighetskrav i kursplanen för en kurs på grundnivå som vänder sig till nybörjare där lärosätet inte har gett UH...

 • Antagning

  23 sep 2022

  Beslut 2022-09-23 (reg.nr 23-1769-22)

  Fråga om tillämpning av krav för särskild behörighet. Lärosätet hade meddelat föreskrifter om krav utöver vad den särskilda behörigheten til...