Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Posten åter i funktion

Under juni månad hade vi problem med vår postleverans. Problemet är nu löst. Om du har fått post till oss i retur så går det bra att skicka in den igen.

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2019-09-12 (reg.nr 23-1664-19)

  Fråga om ett lärosäte kan ställa upp krav på de sökande ska styrka möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka.
 • Beslut 2019-04-12 (reg.nr 26-1357-18)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.
 • Beslut 2019-04-12 (reg. nr 241-359-19)

  Fråga om tillgodoräknande av examensarbete när den sökande hade skrivit arbetet tillsammans med en annan student.
 • Beslut 2019-02-15 (reg. nr 23-1420-18)

  Fråga om meriter som endast har laddats upp i ValiWeb kan anses vara inkomna till Göteborgs universitet.
 • Beslut 2019-02-11 (reg.nr 23-276-19)

  Prövning av undantag från behörighetsvillkor. Är lärosätet skyldigt att pröva en ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.
 • Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1377-18)

  Fråga om en ansökan om tillgodoräknande kan avslås med hänvisning till att den åberopade utbildningen ingått i den behörighetsgivande utbildningen.
 • Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1312-18)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av en viss utbildning med hänvisning till att studenten inte är antagen till den aktuella utbildningen.
 • Beslut 2018-11-16 (reg.nr 211-552 och 553-18)

  Universitetet hade kontaktat okända referenser och de uppgifter som kommit fram hade inte dokumenterats, men hade ändå legat till grund för bedömningen av de klagande. Då universitetet lagt stor vikt vid den uppgivna referenstagningen, var avsaknaden av dokumentation av referenstagningen en sådan brist i ärendet som det inte kunde uteslutas kunde ha påverkat utgången i ärendet. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2018-10-29 (reg.nr 23-835-18)

  Fråga om ett lärosäte kan kräva att sökanden till Vidareutbildning av lärare måste skriva ett godkänt valideringsprov för behörighet genom reell kompetens.
 • Beslut 2018-08-31 (reg.nr 243-433-18)

  Fråga om vilka krav en ansökan om examen skulle prövas mot.