Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Ny adress

Från och med 2 november finns vi på Hammarbybacken 31 i Johanneshov.

Postadress: Box 6028, 121 06 Johanneshov

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1171-20)

  Fråga om kurser från en underliggande utländsk examen kan räknas med i en examen på avancerad nivå.
 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1111-20)

  Beslut om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning, och den bedömning av behörigheten som gjorts i samband med antagningen, ger inte rätt att därefter få ett visst examensbevis för ämneslärarexamen om studenten inte uppfyller kraven för den sökta examen. Beslut om antagning och beslut om examensbevis är två självständiga beslut.
 • Beslut 2020-09-18 (reg.nr 26-729 och 1303-20)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.

 • Beslut 2020-09-08 (reg.nr 23-1446-20)

  Ett lärosäte hade tillstånd från Universitets- och högskolerådet att ställa upp krav på yrkeslivserfarenhet som behörighetskrav utöver områdesbehörigheten A6/6a vid antagning till förskollärarprogrammet. Lärosätet hade dock inte fört in kravet i utbildningsplanen för utbildningen.

 • Beslut 2020-05-15 (reg.nr 23-790-20)

  Fråga om en sökande tidigare hade genomfört högskolestudier i sådan omfattning att hon eller han kan anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Nämnden medgav undantag från kravet på grundläggande behörighet.
 • Beslut 2020-05-15 (reg.nr 243-441-20)

  Fråga om vilka krav som ställs på undervisningsämnena för att examensbevis för ämneslärarexamen ska kunna utfärdas.
 • Beslut 2019-09-12 (reg.nr 23-1664-19)

  Fråga om ett lärosäte kan ställa upp krav på de sökande ska styrka möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka.
 • Beslut 2019-04-12 (reg.nr 26-1357-18)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.
 • Beslut 2019-04-12 (reg. nr 241-359-19)

  Fråga om tillgodoräknande av examensarbete när den sökande hade skrivit arbetet tillsammans med en annan student.
 • Beslut 2019-02-15 (reg. nr 23-1420-18)

  Fråga om meriter som endast har laddats upp i ValiWeb kan anses vara inkomna till Göteborgs universitet.