Tillgänglighetsredogörelse

Överklagandenämnden för högskolan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda onh.se. Här kan du läsa om vad vi gör för att förbättra tillgängligheten. Kontakta oss om du upplever att det finns brister på onh.se så att vi kan åtgärda dem.

Så här uppfyller onh.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på onh.se och vi vet att det finns flera förbättringsområden.

Tillgänglighetsproblem vi arbetar med just nu

  • Det finns formulär som kan vara svåra att använda med skärmläsare när det finns felmeddelande.
  • Delar av innehållet på kan visas på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder.

Öppna länkar i ny flik

Alla våra länkar går att öppna i ny flik. Om länken presenteras som en bild eller en puff fungerar rubriken i bilden eller i puffen som en länk.

Användning utan synförmåga

Det finns formulär som kan vara svåra att använda med skärmläsare när det finns felmeddelanden.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG ansvarar för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Gå till digg.se för att läsa mer om och anmäla brister på digital tillgänglighet.

Kontakta oss på det sätt som passar dig

Du är varmt välkommen att skicka e-post till oss. Skriv i så fall gärna ordet Tillgänglighet på onh.se i ärenderaden.

Skicka e-post till: onh@onh.se.

Du kan ringa till vår växel:

Telefon: 08-563 087 00

Sidan uppdaterades den 26 april 2023