Bestämmelser

Verksamheten vid Överklagandenämnden för högskolan är reglerad i vissa lagar och förordningar.

Bestämmelser om Överklagandenämnden återfinns bland annat i följande författningar:

I 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) finns grunden för Överklagandenämndens verksamhet.

I 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) anges några av de beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden.

Förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan innehåller bestämmelser om Överklagandenämndens verksamhet.

8 kap. 2 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan innehåller bestämmelser om överklagande till Överklagandenämnden.

Även diskrimineringslagen (2008:567) innehåller bestämmelser om överklagande till Överklagandenämnden.

Lagarna och förordningarna hittar du i Regeringskansliets rättsdatabaser

Sidan publicerades den 27 september 2022