Telefonnummer

Direkttelefon till kansliet för Överklagandenämnden för högskolan:

Marie Stern Wärn (huvudföredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 15

Gustav Fors (föredragande i nämnden) 
Tfn: 08-563 086 16

Pontus Kyrk (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 087 26

Jessica Levin (föredragande i nämnden) 
Tfn: 08-563 085 22

Tanja Lindqvist (föredragande i nämnden) 
Tfn: 08-563 088 37

Tove Morén (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 088 35

Jonas Nylinder (föredragande i nämnden) 
Tfn: 08-563 085 08

Sofia Tiberg (föredragande i nämnden) 
Tfn: 08-563 088 38

 

Registrator:
Tfn: 08-563 088 60