Adresser till Överklagandenämnden för högskolan

Postadress

Överklagandenämnden för högskolan
Box 7249
SE-103 89 STOCKHOLM

Besöksadress

Löjtnantsgatan 21, Stockholm

Tfn: 08-563 087 00
Fax: 08-563 085 50
E-post: onh(at)onh.se