Skicka ärenden till nämnden

Vi tar emot ärenden på olika sätt. Här kan du läsa om hur du överlämnar ärenden till oss.

Antagningsärenden

Antagningsärenden är alla ärenden som på något sätt handlar om antagning till högskolan. Ärenden som rör anstånd med studiestarten skickas in som övriga ärenden, se nedan.

 1. Registrering:
  Du måste registrera dig som användare. Registrera dig här.
 2. Nytt antagningsärende eller komplettering:
  Här kan du välja om du vill överlämna ett nytt antagningsärende till Överklagandenämnden, eller om du vill komplettera ett pågående antagningsärende.

  Klicka på en av knapparna för att komma vidare till respektive formulär.

Övriga ärenden

Övriga ärenden (ej antagningsärenden) skickas med e-post till onh@onh.se. Gör så här:

 • Ange för- och efternamn på den klagande och vilken typ av beslut ärendet gäller. Till exempel anställning eller tillgodoräknande.
 • Separera handlingarna i olika, tydligt namngivna, pdf-filer.
 • Nämnden kan inte ta emot zippade filer eller handlingar via molntjänster.

Observera att om handlingarna innehåller känsliga personuppgifter ska de skickas in med vanlig post. Samma sak gäller då handlingarna är omfattande.

Vägledningen Högskolornas handläggning av överklaganden Länk till annan webbplats. hittar du på uka.se.