Att skicka ärenden till nämnden

Överlämna ärendena med e-post i första hand.

Överklagandenämnden för högskolan är tacksam om ärenden, då det är möjligt, skickas med e-post.

Självklart går det att skicka in på papper om de inte går att skicka med e-post. Observera att om handlingarna innehåller känsliga personuppgifter bör de skickas in med vanlig post. Samma sak gäller då handlingarna är omfattande.

Separera gärna handlingarna i olika, tydligt namngivna, pdf-filer. Nämnden kan inte ta emot handlingar via molntjänster och vill helst inte ha zippade filer. 

Ärendena skickas till e-postadressen: onh@onh.se

Skriv gärna det här i mejlet:

  • för- och efternamn på den klagande
  • vilken typ av beslut ärendet gäller. Till exempel antagning, anställning eller tillgodoräknande.

Från e-postadressen onh@onh.se skickas automatiska svarsmeddelanden som en bekräftelse på att det som skickats in tagits emot av Överklagandenämnden.

Vägledningen Högskolornas handläggning av överklaganden hittar du på uka.se.länk till annan webbplats