Att skicka ärenden till nämnden

Överlämna ärendena med e-post i första hand.

Överklagandenämnden för högskolan är tacksam om ärenden, då det är möjligt, skickas via e-post, .

Självklart går det att skicka in på papper om de inte går att skicka med e-post. Observera att om handlingarna innehåller känsliga personuppgifter bör de skickas in med vanlig post. Samma sak gäller då handlingarna är omfattande.

Separera gärna handlingarna i olika, tydligt namngivna, pdf-filer.

Ärendena skickas till e-postadressen: onh(at)onh.se

Från e-postadressen onh(at)onh.se skickas automatiska svarsmeddelanden som en bekräftelse på att det som skickats in tagits emot av Överklagandenämnden.