Information till högskolorna

Allmänna bestämmelser om hur en myndighet hanterar ett överklagande finns i förvaltningslagen (1986:223).

Av förvaltningslagens bestämmelser framgår bland annat följande:

  • Överklagandet ska ges in till den myndighet som har fattat det beslut som överklagas (23 §).
  • Den beslutande myndigheten ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid (24 §).
  • Om överklagandeskrivelsen inte avvisas för att den kommit in för sent, ska myndigheten överlämna överklagandet och övriga handlingar till den myndighet som ska pröva överklagandet (24 §).
  • Den beslutande myndigheten kan under i vissa förutsättningar ompröva sitt tidigare beslut i samband med överklagandet (27-28 §§).

Förvaltningslagen hittar du i Regeringskansliets rättsdatabaser »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster