Studieavgift

  • Beslut 2012-05-11 (reg.nr 39-368-12)

    Överklagandenämnden avslog överklagandet i ett ärendet där en student som inte betalat studieavgiften för vårterminen 2012 avstängdes från vidare studier. Nämnden konstaterade att lärosätet påmint studenten om studieavgiften och informerat honom om vilka konsekvenserna kunde bli om han inte betalade avgiften.
  • Beslut 2011-08-19 (reg.nr 49-582-11)

    Beslut om att någon är skyldig att betala studieavgift kan inte överklagas till Överklagandenämnden enligt (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor eller någon annan bestämmelse. Inte heller är ett beslut att återkalla ett antagningsbeslut på grund av att någon inte betalat studieavgift överklagbart. Enbart beslut om avstängning på grund av obetalda återstående studieavgifter kan överklagas till nämnden.