Studentkårsärenden

  • Beslut 2013-06-14 (reg.nr 25-242-13)

    Uppsala studentkår överklagade Uppsala universitets beslut att ge Uppsala teknolog- och naturvetarkår ställning som studentkår inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Fråga om resultatet från en omröstning bland studenterna kan ligga till grund för universitetets beslut om ställning som studentkår.
  • Beslut 2013-06-14 (reg.nr 25-257-13)

    Studentkåren vid JMK överklagade Stockholms universitets beslut att ge Stockholms universitets studentkår ställning som studentkår vid enheten journalistik, medier och kommunikation (JMK). Fråga om vad som kan anses som en organisatorisk del av högskolan.
  • Beslut 2010-07-02 (reg.nr 44-313-314-315-10)

    Överklaganden från tre studentkårer av Stockholms universitets beslut att ge en studentkår ställning som studentkår. Överklagandenämnden har funnit att det är sammanslutningarnas medlemstal inom de aktuella institutionerna som ska avgöra vilken sammanslutning som ska ges ställning som studentkår.