Övrigt

  • Beslut 2020-12-18, (reg.nr 28-1182-20)

    Beslut om inplacering i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (referensramen). Fråga bland annat om bolaget kvalitetssäkrat kvalifikationerna.