Befrielse från obligatoriskt utb.moment

 • Beslut 2018-03-16 (reg. nr 242-00123-18)

  Fråga om en student inom Biomedicinprogrammet på grund av samvetsbetänkligheter skulle få slippa att genomföra ett obligatoriskt moment som innebar en laboration med försöksdjur.
 • Beslut 2016-02-12 (reg.nr 242-10-16)

  Fråga om fysiska besvär kan läggas till grund för befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment.
 • Beslut 2003-11-14 (reg.nr 42-334-03)

  En student ansökte om befrielse från kravet att skriva examensuppsats och hänvisade härvid till sin dyslexi. Ansökan avslogs av lärosätet. Fråga om kravet på skriftligt uppsatsarbete var diskriminerande mot studenten som dyslektiker.
 • Beslut 2003-08-15 (reg.nr 42-300-03)

  Prövning av frågan om en veterinärstudent på grund av samvetsbetänkligheter skulle få slippa att genomföra vissa obligatoriska övningsoperationer på djur. Allmänt om grunderna för Överklagandenämndens prövning av ärenden om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment.