Beslut 2005-08-24 (reg.nr 33-537-05, m.fl.)

En sökande till högskoleutbildning deltog i urvalet och reservplacerades på grundval av meritvärdering av visst gymnasiebetyg. Den sökande begärde i ett överklagande att meritvärderingen i stället skulle ske på grundval av ett annat gymnasiebetyg. Överklagandet har inte ansetts kunna prövas av Överklagandenämnden.

Ärendets bakgrund

M anmälde sig inför höstterminen 2005 till utbildningsprogram vid bland annat Uppsala universitet, Malmö högskola, Karolinska institutet och Göteborgs universitet. Ansökan hanterades av Verket för högskoleservice (VHS) i den samordnade antagningen till högskoleväsendet. M deltog i urvalet till utbildningarna och erhöll reservplatser. Till grund för meritvärderingen låg betyg från naturvetenskapligt gymnasieprogram i Iran.

Yrkande m.m.

M överklagade lärosätenas urvalsbeslut. Hon begärde att meritvärderingen i urvalet i stället skulle göras på grundval av åberopad betygshandling avseende matematiskt-fysiskt gymnasieprogram i Iran. Hon anförde bland annat att det är oacceptabelt att den senare betygshandlingen inte hade godtagits av VHS.

Lärosätena vidhöll sina ställningstaganden och anförde i yttranden sammanfattningsvis att betygshandlingen avseende det matematiskt-fysiska gymnasieprogrammet inte har godtagits av VHS. Betygshandlingen, som skulle ge M ett högre betygsgenomsnitt i urvalet, skiljer sig åt på flera punkter jämfört med vad som är normalt för betygsdokument från Iran. Lärosätena har anslutit sig till VHS' bedömning.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

M:s överklagande kan inte prövas av Överklagandenämnden enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) eller andra bestämmelser. Överklagandet skall därför avvisas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.