Överklagandenämnden för högskolan
Onh Om nämnden Att överklaga Information till högskolorna Avgöranden Adresser

Överklagandenämnden för högskolan

Dekorationsbild
Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

På Överklagandenämndens webbplats finns bland annat information om nämnden, vilka beslut som kan överklagas och hur man överklagar ett beslut. Webbplatsen innehåller även vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden och information om hur man kontaktar myndigheten.

Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm tfn 08-563 087 00, fax 08-563 087 10,
e-post onh@onh.se