Överklagandenämnden för högskolan
Onh Om nämnden Att överklaga Information till högskolorna Avgöranden Adresser

Överklagandenämnden för högskolan

Dekorationsbild

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

På Överklagandenämndens webbplats finns bland annat information om nämnden, vilka beslut som kan överklagas och hur man överklagar ett beslut. Webbplatsen innehåller även vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden och information om hur man kontaktar myndigheten.

Information till lärosätena:

Överlämna ärendena med e-post i första hand

Från årsskiftet är vi tacksamma om ni i första hand lämnar över ärendena till nämnden med e-post. 

Vi vet att många av er redan skannar ärenden. Med anledning av att vi inför ett ärendehanteringssystem är vi tacksamma om vi kan få in ärendena via e-post, där det är möjligt. Självklart går det att skicka in på papper om de inte går att skicka med e-post. Om handlingarna innehåller känsliga personuppgifter bör de skickas in med vanlig post.

Ärendena skickas till onh(at)onh.se

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta nämndens huvudföredragande, se kontaktuppgifter här »

Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm tfn 08-563 087 00, fax 08-563 087 10,
e-post onh@onh.se